Tuotantolinjan hallinta

5689920181224151023.jpg

Tausta

Keskeinen osa koko tuotantoa, materiaalikustannusten hallinta, tuotantotilastot ja tilastotiedot. Käyttäjien tarpeiden mukaan ratkaisulla, jolla on Ethernet RFID -lukija ja etiketit, voidaan saavuttaa myös tuotantolinjan laitteiden toiminnan seuranta ja hallinta. Tuotannon hallinnan RFID-järjestelmät voivat merkittävästi säästää kustannuksia auttamalla keskeneräisten töiden tarkkailua. WIP, jota on pidettävä tietyssä vaiheessa tietyn ajan tai jota pidetään välituotteena ennen lopullista kokoamista, voidaan seurata ja tunnistaa.

Uhf rfid -sovelluksemme auttavat yrityksiä saavuttamaan tämän. Sijoittamalla RFID-lukijat tuotantolinjan eri pisteisiin, kyseisen pisteen ohittavat kohteet voidaan tunnistaa ilman ihmisen väliintuloa

Hyödyt

  • Parantaa tuotteiden laatua ja tietojen läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa

  • On helpompi tehdä monimutkaisia ​​prosesseja

  • Vähennä käyttövirheitä

  • Tuotantojohtoaika-aika

  • Vähennä työaikaa