RFID-varojen seurannan hallinta

5132920181219104501.jpg

Tausta

Kun puhutaan RFID-omaisuuden seurannan hallinnasta, sitä huolestuttavampaa on omaisuuden lokalisointi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on monia perinteisiä tapoja, mutta se maksaa enemmän aikaa ja henkilöresursseja.
Lisäksi virheitä ei voida välttää. Omaisuuden hallinta ja löytäminen on keskeinen haaste melkein kaikille yrityksille. UHF RFID tarjoaa tästä hyviä ideoita.

Hyödyt

  • Omaisuuden sijainti

  • Varojen elinkaaren hallinta

  • Vähennä inhimillisiä virheitä

  • Säästä aikaa ja inhimillistä voimaa